Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup piasku i kruszywa

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wraz z dostawą piasku średniego oraz kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5”