Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wraz z dostawą stabilizacji (podbudowy) o wytrzymałości 5,0 MPa i 7,5 MPa oraz betonu o klasie wytrzymałości na ściskanie C12/15 ( zbliżona do dawnej klasy B15).