Zakład Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o.

"Woda jest dla ciebie, ścieki i odpady oddaj nam"

Rys historyczny

Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność od 01 maja 2019 roku. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku w celu utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Lipsku nr VI/46/2019 z dnia 23 stycznia 2019r. Założycielem i jedynym wspólnikiem Spółki jest Miasto i Gmina Lipsko.
 
Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o. przejął wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu oraz jego należności i zobowiązania.

Cele działalności ZUK w Lipsku

Jesteśmy Przedsiębiorstwem które powstało, aby służyć i zaspokajać potrzeby mieszkańców. Każdego dnia czuwamy nad dostarczaniem wody dla naszych Klientów i dokładamy wszelkich starań, aby dostawy były nieprzerwane, a woda płynąca z kranów była najwyższej jakości.

Dbając o komfort życia mieszkańców  i w trosce o stan środowiska naturalnego  Spółka zajmuje się także odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz zbieraniem i składowaniem  odpadów komunalnych.

Nasza działalność obejmuje również dostawę ciepła, zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i cmentarzem komunalnym.

Zakres głównych zadań

 • Zaopatrzenie w wodę
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych
 • Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Lipsko
 • Odprowadzanie wód opadowych
 • Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • Zarządzanie nieczynnym składowiskiem odpadów komunalnych i prowadzenie rekultywacji
 • Zarządzanie i administrowanie  mieszkaniowym zasobem gminy i gminnymi lokalami użytkowymi
 • Zarządzanie i utrzymanie cmentarza gminnego w  Lipsku
 • Produkcja i dostawa  ciepła do budynków
 • Remonty chodników dróg gminnych
 • Wykonywanie prac i usług  :
  a) Zimowe utrzymanie  ulic i chodników.
 • Świadczenie usług dla mieszkańców Gminy:
  a) Odbiór nieczystości płynnych
  b) Wynajem sprzętu specjalistycznego

Miasto Lipsko